Het Gerendal

Lengte: 5,5, 9, 11 of 14 km

5,5 km
Vanuit café A ge Pannes gaat u naar rechts, loop over de geulbrug en neem het voetpad achter het bord Schoonbron naar links. Op de T-splitsing bij Hotel Op De Beek gaat u naar rechts en vervolgens neemt u de eerste straat naar links (Holleweg). Bovenop de 3-sprong gaat u links omlaag (richting Opscheumer). U volgt de weg onder het viaduct door en u gaat naar links, 50 meter verder gaat u naar rechts de onverharde weg op. Doorlopen tot aan de t - splitsing en hier naar rechts (pas op voor het verkeer). Loop vervolgens het Krekelsbos en neemt het pad bij het voetgangersbord naar links.

Volg dit pad tot aan de verharde weg en ga hier naar links. Neem vervolgens het eerste pad links schuin omhoog (bij kruisbeeld). Aan het einde van dit pad gaat u rechts over de spoorwegbrug. Vervolgens neemt u de eerste weg naar rechts (richting station). Bij het station gaat u naar links en steekt u het spoor van de stoomtrein over en vervolgt het pad naar beneden. U loopt langs de kerk en gaat naar links en dan direct naar rechts. Blijf deze weg volgen tot aan de rijksweg en u ziet aan de overkant café A ge Pannes. 

9, 11 en 14 km

Verlaat café A ge Pannes en ga naar links, neem vervolgens de eerste weg naar links (Grachtstraat) en op grote 3 - sprong bij huisnr: 52 houdt u rechts aan. De verharde weg gaat vervolgens over in onverhard pad, neem dan het eerste pad naar links (smal pad). Negeer daarna het pad van links en blijf doorlopen tot aan de t-splitsing.

9 km
Wilt u de 9 kilometer lopen? Ga dan op de t-splitsing naar links en loop tot aan de 3 - sprong (met kruisbeeld aan boom). Ga hier rechts omhoog en neem vervolgens het tweede pad links omlaag. Uitgekomen op de verharde weg blijft u rechtdoor lopen en deze weg vervolgen tot aan de rijksweg. Ga hier naar links en over 100 meter ligt aan de linkerzijde café A ge Pannes.

11 en 14 km
Voor de 11 en 14 kilometer gaat u op t-splitsing naar rechts. Het pad gaat hier over in een smal pad dat het bos in loopt, loop door tot aan de kruising in het bos.

11 km
Ga hier voor de 11 km links omhoog. Vervolgens op de t–splitsing naar links en op de kruising aan de verharde weg (met de knotwilgen en kruisbeeld) naar links over de verharde weg. Neem nu het eerste pad naar rechts steil naar beneden (groene paaltje). Onder aangekomen gaat u op t–splitsing  naar links. Vervolg dit pad langs de geul tot aan de verharde weg en blijf dan rechtdoor lopen tot aan de rijksweg ga hier naar links en over 100 meter ligt aan de linkerzijde café A ge Pannes.

14 km
Voor de 14 km gaat u op de kruising rechtdoor. Vervolgens gaat u op de t–splitsing op de verharde weg naar links en neemt u het derde pad naar links (graspad). Steek de verharde weg over en neem het eerste pad links naar beneden. Blijf doorlopen tot aan de verharde weg ga op de t–splitsing naar rechts. Negeer de weg van rechts en neem vervolgens het eerste draaipoortje bij bomen links het weiland in. Volg dit pad langs de geul totdat u op de verharde weg uitkomt ga hier naar rechts. Blijf dit pad langs de campings en de geul volgen en loop op verharde weg gewoon rechtdoor tot aan de rijksweg. Ga hier naar links en over 100 meter ligt aan de linkerzijde café A ge Pannes.