Gerardusroute

Lengte: 21 km

U verlaat café A ge Pannes en gaat naar rechts. Neem de tweede weg naar rechts (Eikenderweg). Loop tot het einde van deze weg en ga door de stegel (draaipoortje) het weiland in. Blijf dit pad langs de geul volgen en verlaat het weiland weer via het draaipoortje achter het vakantiepark. Vervolgens gaat u bij de schuine kruising rechtdoor en blijft u door lopen tot dat u op de rijksweg uitkomt. Hier gaat u naar rechts en dan de eerste weg naar links (Klapstraat). Loop onder de spoorwegbrug door en ga achter de brug direct naar rechts. Op y-splitsing slaat u links af en op 4-sprong met kruisbeeld gaat unaar links. Neem vervolgens het eerste pad naar rechts (Kunderberg) . Steek de verharde weg over en neem de trapjes omlaag en vervolg verder dit pad. U komt uit bij twee draaipoortjes, loop er doorheen en ga op de verharde weg naar rechts. Vervolgens op t-splitsing gaat u rechtdoor en op 4-sprong ook rechtdoor u loopt nu de Eyserbosweg af. 

Dan neemt u de eerste straat naar rechts (Piepertweg) en gaat u op 4-sprong rechtdoor (Piepertweg, blauwe en rode paaltjes). Neem vervolgens het pad naar links door het draaipoortje het weiland in (het draaipoortje ligt tussen de twee blauwe paaltjes en is de rode route). In het weiland steekt u de Eyserbeek over en verlaat het weiland door het draaipoortje het bos in. Op de 3-sprong gaat u naar links (rode paaltje) vervolgens blijft u rechtdoor lopen en gaat u onder de spoorweg tunnel door. Vervolgens naar links tot aan de verharde weg (bij stoomtreinstation van Eys). Hier gaat u naar rechts en blijft u het voetpad volgen tot in Wittem. Hier is uw rustpunt : Auberge St. Gerardus (op 11,5 km).

Als u Auberge St. Gerardus verlaat gaat u naar rechts en op de rijksweg ook naar rechts (richting Valkenburg aan de Geul). Steek de weg over en ga bij het bord Friture Kasteelhoeve door het klaphek, dan links door het hek van kasteel Wittem en dan direct rechts langs de vijver. Blijf het pad langs de vijver volgen, ga door het klaphek en volg het pad. U loopt tegen een huis aan en hier gaat het pad 50 meter over de weg, achter het huis kunt uw het pad weer vervolgen. Blijf dit pad volgen tot uw over het bruggetje gaat en ga hier naar rechts, steek de rijksweg over richting Cartils. Waar de weg naar rechts draait gaat u naar links (richting Eys) na 100 meter weer naar links door het draaipoortje het weiland in. Ga over het bruggetje naar rechts (blauwe paaltje) het bos in, dit pad komt weer uit in een weiland. Loop door dit weiland en verlaat het via een poortje. Loop nu door de tunnel en direct achter de tunnel gaat u naar links. 

Dit pad komt uit op een breed pad, hier gaat u naar links over de brug. Blijf doorlopen tot op de rijksweg en ga hier naar rechts. Neem vervolgens de tweede straat naar links (Kerkstraat). Bij huisnummer 6 gaat u naar rechts en steekt u de weg over de doodlopende weg in (Molengats). Houdt het pad naar links aan (niet de trappen op). Loop dan langs de molen en direct achter de stuw naar rechts het weiland in. Volg het pad door het weiland en verlaat het via een klaphek. Ga hier naar rechts en 50 meter verder via draaipoort naar links het andere weiland in. Blijf dit volgen totdat u op de verharde weg uitkomt en ga daar naar rechts (richting Schin op Geul), loop nu langs de twee campings en blijf dit pad volgen tot u op de verharde weg uitkomt. Blijf ook hier rechtdoor lopen tot aan de rijksweg waar u naar links gaat. 100 meter verder komt u op het eindpunt: café A ge Pannes.